Jesteś tutaj
Strona główna > Anatomia

Anatomia tarczycy

Wybrane pojęcia z tyreologii Tyreologia Tyreologia (z greckiego thyreas = tarcza, z łacińskiego thyreoideum = tarczyca) zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem chorób tarczycy. Tarczyca Tarczyca jest gruczołem wydzielania wewnętrznego, który waży około 15-30 g. Tarczyca ma kształt motyla, jest położona podskórnie z przodu przed tchawicą na szyi (Ryc.14-1). Tarczyca składa się

Anatomia oka

Wybrane pojęcia z okulistyki Okulistyka Okulistyka (z łacińskiego oculus = oko) lub oftalmologia (z greckiego ophtalmos = oko) jest to dział medycyny zajmujący się rozpoznawaniem i leczeniem chorób narządu wzroku. Układ wzrokowy Widzenie jest złożonym procesem fizyczno-psychicznym, który składa się z trzech etapów: przyjęcia (wychwycenia) bodźca, jego przewodzenia oraz zebrania i

Anatomia skóry

Wybrane pojęcia z dermatologii Dermatologia Dermatologia (z greckiego derma = skóra) jest to nauka zajmująca się rozpoznawaniem i leczeniem chorób skóry. Wenerologia zajmuje się natomiast chorobami przenoszonymi drogą płciową. Skóra - budowa i czynność Skóra jest narządem pokrywającym i osłaniającym ustrój. Ogólna powierzchnia skóry wynosi 1,5-2 m2, a grubość wynosi 1,5-5

Anatomia ucha, nosa, gardła i krtani

Wybrane pojęcia z otolaryngologii Otolaryngologia (Otorhinolaryngologia) Otorhinolaryngologia zajmuje się fizjologią, rozpoznawaniem i leczeniem chorób ucha (z greckiego oros, otos - ucho), nosa (z greckiego rhinos - nos), gardła (z greckiego pharyngos - gardło) i krtani ( z greckiego laryngos - krtań) (ryc. 8-1).Potoczna nazwa tej dziedziny medycyny to otolaryngologia

Anatomia układu nerwowego

Wybrane pojęcia z neurologii Neurologia Neurologia ( z greckiego neuron = nerw) jest to dział medycyny klinicznej, który zajmuje się rozpoznaniem i leczeniem chorób układu nerwowego. Układ nerwowy Ryc.6-1 Schemat ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego Układ nerwowy składa się z ośrodkowego (centralnego) i obwodowego układu nerwowego (Ryc.6-1). Zapewnia on

Anatomia układu rozrodczego

Wybrane pojęcia z ginekologii i położnictwa Ginekologia Ginekologia (z greckiego gyne = kobieta) jest nauką zajmującą się rozpoznawaniem i leczeniem chorób układu rodnego kobiety. W szerszym rozumieniu tej dyscypliny medycznej jest to nauka zajmująca się ogólnie pojętym zdrowiem kobiety, z uwzględnieniem działań profilaktycznych. Ginekologię jako dziedzinę wiedzy określa się

Anatomia układu kostnego

Wybrane pojęcia z ortopedii, traumatologii i reumatologii Ortopedia i traumatologia narządów ruchu Ortopedia (z greckiego orthos = prosty, prawidłowy) i traumatologia (z greckiego trauma = rana, uraz) zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem zabiegowym chorób i urazów narządów ruchu: szkieletu (z wyjątkiem kości czaszki), układu więzadłowo-stawowego oraz uszkodzeń mięśni, nerwów

Anatomia układu moczowego

Wybrane pojęcia z nefrologii i urologii Nefrologia (z greckiego nephros = nerka) zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem zachowawczym schorzeń układu moczowego. Urologia Urologia (z greckiego oron, z łacińskiego urina = mocz) zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem schorzeń układu moczowego wymagających leczenia zabiegowego. Układ moczowy Układ moczowy składa się

Anatomia układu oddechowego

Wybrane pojęcia z pneumunologii Ftyzjatria Ftyzjatria (z greckiego phthisis = gruźlica + iatreia = leczenie) jest działem medycyny klinicznej zajmującym się rozpoznawaniem i leczeniem gruźlicy płuc. Pneumonologia (pulmonologia) Pneumonologia (z greckiego pneumon = płuco) albo pulmonologia (z łacińskiego pulmo = płuco) jest działem chorób wewnętrznych zajmującym się rozpoznawaniem i leczeniem

Anatomia układu trawiennego

UKŁAD TRAWIENNY (UKŁAD POKARMOWY) Układ trawienny obejmuje narządy przewodu pokarmowego służące do odżywiania organizmu. Odżywianie polega na pobieraniu pokarmu z zewnątrz, jego trawieniu czyli rozkładaniu substancji pokarmowych na cząsteczki elementarne, a następnie na wchłanianiu tych cząstek do krwi i chłonki. Odżywianie ma na celu zaopatrzenie organizmu

Top