BADANIA DOPPLEROWSKIE

Badanie nazywane jest również: ULTRASONOGRAFIA DOPPLEROWSKA
Nazwa zwyczajowa: Doppler


TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA
Metoda ta jest odmianą badania ultrasonograficznego opartą o tzw. zjawisko Dopplera. Zjawisko to polega na zmianie częstotliwości odbitej fali akustycznej od ruchomej przeszkody. Zbliżanie się przeszkody do źródła fali powoduje wzrost częstotliwości, a oddalanie - zmniejszenie częstotliwości odbitej fali. Różnica tych częstotliwości zwana jest przesunięciem dopplerowskim. Zjawisko to zostało wykorzystane w budowie specjalnych aparatów ultradźwiękowych, które umożliwiają ocenę przepływu krwi w naczyniach krwionośnych i sercu. Ultradźwięki odbite od poruszającej się masy krwinkowej powracają do sondy z inną niż wyjściowa częstotliwością. Różnica tych częstotliwości jest podstawą uzyskiwania obrazów dopplerowskich. Zmiana prędkości przepływu krwi rejestrowana jest w postaci fali ciągłej, fali pulsacyjnej lub prezentacji kolorowej.

CZEMU SŁUŻY BADANIE?
W ultrasonografii dopplerowskiej można ustalić, czy widoczna struktura anatomiczna jest naczyniem krwionośnym, czy istnieje w niej ruch krwi i jaki ma charakter - korkowy, laminarny czy burzliwy, jaki jest kierunek przepływu krwi. Można też tą metodą ocenić zmiany prędkości przepływu krwi w miejscu przeszkody wewnątrznaczyniowej czy przewężenia całego naczynia, przedstawić unaczynienie patologicznego guza oraz obliczyć ilościowe parametry przepływu krwi.

WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA
 • Zaburzenie krążenia obwodowych naczyń tętniczych i żylnych.
 • Objawy neurologiczne sugerujące niedokrwienie ośrodkowego układu nerwowego.
 • Stany kliniczne sugerujące przetoki naczyniowe.
 • Tętniaki aorty i naczyń brzusznych.
 • Ocena stanu krążenia narządów przeszczepionych.
 • Ocena serca - wskazania omówiono w echokardiodiografii.

  Badanie jest wykonywane na zlecenie lekarza

  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA
  Patrz: "Ultrasonografia".

  BADANIA POPRZEDZAJĄCE
  Bardzo często wcześniej wykonane jest tradycyjne badanie ultrasonograficzne.

  OPIS BADANIA
  Patrz: "Ultrasonografia".

  INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ WYKONUJĄCEMU BADANIE
  Patrz: "Ultrasonografia".

  JAK NALEŻY ZACHOWYWAĆ SIĘ PO BADANIU?
  Nie ma specjalnych zaleceń.

  MOŻLIWE POWIKŁANIA PO BADANIU
  Patrz: "Ultrasonografia".

  <<< Powrót Opracowano na podstawie:
  dr n. med. Ryszard Hermann
  lek. med. Maciej Hermann
  Badania dopplerowskie
  "Encyklopedia Badań Medycznych"
  Wydawnictwo Medyczne MAKmed, Gdańsk 1996