Jesteś tutaj
Strona główna > Badania > Amniopunkcja

Amniopunkcja

TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA

Badanie polega na nakłuciu igłą punkcyjną jamy owodniowej przez powłoki brzuszne i pobraniu płynu owodniowego do badania.

CZEMU SŁUŻY BADANIE?

Płyn owodniowy wykorzystywany jest na ogół do przeprowadzenia badań genetycznych (patrz dodatkowo „Badanie cytogenetyczne” w rozdziale „Badania laboratoryjne”), do oceny dojrzałości płodu, do oceny zagrożenia płodu w przypadku konfliktu serologicznego.

WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA

Badania genetyczne. Podejrzenie wady rozwojowej płodu. Istnienie konfliktu serologicznego między matką i płodem. Określenie dojrzałości płodu (np. w przypadku koniecznego wcześniejszego rozwiązania z powodu cukrzycy).

Badanie jest wykonywane na zlecenie lekarza

BADANIA POPRZEDZAJĄCE

Badania poprzedzające ustalane są indywidualnie zależą od wskazań ze względu na które wykonuje się amniopunkcję.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA

Bezpośrednio przed badaniem należy opróżnić pęcherz moczowy.
Badanie wykonuje się w znieczuleniu miejscowym.

OPIS BADANIA

Kobieta ciężarna siada na fotelu ginekologicznym lub kozetce. Badanie wykonywane jest w warunkach aseptycznych. Miejsce nakłucia badający wybiera tak, aby nakłucie worka owodniowego było oddalone od płodu. W celu ustalenia najbardziej korzystnego miejsca do wprowadzenia igły należy skorzystać z ultrasonografu. Po odkażeniu skóry w wybranym miejscu badający nakłuwa przez powłoki brzucha ciężarnej jajo płodowe sterylną igłą punkcyjną i pobiera płyn owodniowy do strzykawki, dbając o to, by nie zawierał domieszki krwi. Po uzyskaniu dostatecznej ilości płynu owodniowego usuwa igłę punkcyjną, a w miejscu nakłucia zakłada jałowy opatrunek.
Wynik badania przekazywany jest w formie opisu.

CZAS

Badanie trwa kilka minut

INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ WYKONUJĄCEMU BADANIE

W czasie badania

  • Skłonność do krwawień (skaza krwotoczna).
  • Wszelkie nagłe dolegliwości (np. ból)..

JAK NALEŻY ZACHOWYWAĆ SIĘ PO BADANIU?

Po badaniu należy pozostać pod obserwacją lekarską do kilku godzin.

MOŻLIWE POWIKŁANIA PO BADANIU

Wyjątkowo może wystąpić krwawienie.

Jeśli istnieje taka potrzeba, badanie może być powtarzane.

Opracowano na podstawie:
dr n. med. Wiesław Tyliński
Amniopunkcja
„Encyklopedia Badań Medycznych”
Wydawnictwo Medyczne MAKmed, Gdańsk 1996

Top