Jesteś tutaj
Strona główna > Badania > Badanie radiologiczne jelita grubego

Badanie radiologiczne jelita grubego

Nazwa zwyczajowa: Wlew doodbytniczy

TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA

Do jelita grubego zostaje wprowadzony środek cieniujący (kontrast), który w większym stopniu niż tkanki otaczające pochłania promieniowanie rentgenowskie. Następnie, po przepuszczeniu wiązki promieniowania rentgenowskiego przez ciało badanego, na zdjęciu rentgenowskim uzyskujemy obraz „odlewu” jelita. Użycie kontrastu jest niezbędne, ponieważ ściana jelita w niewielkim stopniu pochłania wspomniane promieniowanie. Badanie jednokontrastowe polega na wypełnieniu jelita grubego zawiesiną barytową i potem jego opróżnienieniu w celu uwidocznienia zarysów narządu i fałdów jego śluzówki. Badanie dwukontrastowe polega na rozciągnięciu fałdów błony śluzowej jelita przez wprowadzenie powietrza i pokrycie jego powierzchni cienką warstwą barytu. Badanie metodą doustną można przeprowadzić w wyjątkowych przypadkach, podając kontrast doustnie. W tych przypadkach podaje się Metoklopramid, aby przyspieszyć perystaltykę jelita cienkiego. Po przejściu zawiesiny do części zstępującej jelita grubego przez cewnik doodbytniczy wprowadza się powietrze.

CZEMU SŁUŻY BADANIE?

Badanie wykonuje się w celu wykrycia zmian zarysów jelita grubego, co może być podstawą do ustalenia dalszego postępowania diagnostycznego.

WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA

  • Podejrzenie procesu rozrostowego jelita grubego.
  • Choroby zapalne jelita grubego.
  • Uchyłkowatość jelita grubego.
  • Niedrożność jelita grubego.
  • Choroba Hirschsprunga.

Badanie jest wykonywane na zlecenie lekarza

BADANIA POPRZEDZAJĄCE

Badanie per rectum.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA

2 dni przed badaniem – dieta z galaretek owocowych i soków; należy wypić ponad 9 szklanek wody (np. co godzinę 1 szklankę); w południe przyjąć doustnie 2 drażetki bisakodylu (10 mg), a wieczorem doodbytniczo czopek bisakodylu (10 mg). 1 dzień przed badaniem – zalecenia jak wyżej. W dniu badania pacjent nie powinien jeść i pić, oraz palić tytoniu. Na 2-3 godziny przed badaniem stosuje się lewatywę z 2-3 litrów ciepłej wody. Chory podczas wprowadzania pierwszego litra wody leży na lewym boku, drugiego litra wody leży na brzuchu, a trzeciego litra wody leży na prawym boku. Lewatywę należy powtarzać, aż wypływająca z odbytu woda będzie „czysta” (szczegółowy opis lewatywy – patrz „Sposób przygotowania do badania” w badaniu „Kolonoskopia”). Pacjent może spotkać się z innym sposobem przygotowania do badania (patrz „Sposób przygotowania do badania” w badaniu „Kolonoskopia”), ale wybór należy do lekarza przeprowadzającego badanie. Przygotowanie chorego z zaawansowanymi zmianami jelita grubego może polegać na podaniu doustnym dużej ilości płynów – można wówczas zrezygnować z wykonania lewatywy. O takim przygotowaniu decyduje lekarz. U dzieci wskazane jest podanie środka uspokajającego

Czytaj również:  Amnioskopia

OPIS BADANIA

Każde badanie rozpoczyna się od (radiologicznego) zdjęcia przeglądowego jamy brzusznej pacjenta. (W ten sposób określa się stan przygotowania pacjenta do badania.) Do badania kontrastowego jelita grubego badający może użyć gotowego jednorazowego zestawu składającego się z worka zawierającego zawiesinę barytową, połączonego plastykową rurką z kanką oraz cienkiej rurki do pompowania powietrza. Badający wprowadza kankę do odbytnicy pacjenta (na głębokość do 10 cm). W przypadku badania dwukontrastowego badający wprowadza najpierw powietrze w celu rozciągnięcia błony śluzowej jelita, a dopiero potem wprowadza zawiesinę barytu – środka cieniującego. Podczas badania pacjent jest obracany na boki, aby uzyskać wypełnienie kontrastem całego jelita grubego. Badający wykonuje dokumentację zdjęciową w czasie wydechu badanego (przepona uniesiona ku górze rozciąga okrężnicę). Wynik badania przekazywany jest w formie opisu z dołączonymi niekiedy zdjęciami radiologicznymi.

CZAS

Badanie trwa kilkadziesiąt minut

INFORMACJE KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ WYKONUJĄCEMU BADANIE

Przed badaniem

  • Ciąża.
  • Krwawienie miesiączkowe (jeśli obecnie występuje).

W czasie badania

  • Wszystkie nagłe dolegliwości (np. ból).

JAK NALEŻY ZACHOWYWAĆ SIĘ PO BADANIU?

Nie ma specjalnych zaleceń.

MOŻLIWE POWIKŁANIA PO BADANIU

Brak powikłań. Jeśli jest taka potrzeba, badanie może być okresowo powtarzane. Wykonywane jest u pacjentów w każdym wieku. Nie może być wykonywane u kobiet w ciąży. Należy unikać wykonywania badania u kobiet w II połowie cyklu miesiączkowego, u których zaistniała możliwość zapłodnienia.

Opracowano na podstawie:
lek. med. Mariusz Madaliński
Badanie radiologiczne jelita grubego
„Encyklopedia Badań Medycznych”
Wydawnictwo Medyczne MAKmed, Gdańsk 1996

Top