Jesteś tutaj
Strona główna > Badania > Badanie serologiczne w alergologii

Badanie serologiczne w alergologii

TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA

Badania polegają na oznaczeniu całkowitego stężenia przeciwciał IgE oraz swoistego stężenia przeciwciał IgE w surowicy krwi, którą pobiera się z żyły łokciowej. Następnie za pomocą metod enzymatycznych lub radioimmunologicznych ocenia się poziom wyżej wymienionych wskaźników.
W ostatnich latach stał się popularny test Phadiatop. Jest to test przesiewowy, który polega na ocenie surowicy pacjenta w reakcji z badanymi alergenami w stosunku do surowicy referencyjnej, zawierającej duże stężenie IgE przeciw najczęstszym alergenom.

CZEMU SŁUŻY BADANIE?

Stężenie IgE całkowitego i IgE swoistego

Celem badania jest sprawdzenie, czy we krwi pacjenta jest podwyższona ilość przeciwciał klasy IgE lub czy są wśród nich przeciwciała specyficzne dla danego alergenu. Badanie pozwala potwierdzić, lub nie, wiadomości uzyskane z wywiadu i ustalić wskazania, jak unikać danego alergenu, czy też wskazania do ewentualnego odczulania.

Phadiatop

Test ma odpowiedzieć na pytanie, czy alergia atopowa jest prawdopodobna u danego pacjenta, czy też nie.
Metody serologiczne mają szczególne zastosowanie u małych dzieci i są metodą uzupełniającą, i potwierdzającą wywiad alergologiczny oraz testy skórne.

WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA

  • Potwierdzenie wywiadu alergologicznego.
  • Ustalenie właściwego alergenu, którego chory powinien unikać.
  • Ustalenie właściwego alergenu do ewentualnego leczenia odczulającego.

Badanie jest wykonywane na zlecenie lekarza alergologa

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA

Nie ma specjalnych zaleceń. Nie ma bezwzględnej konieczności wykonywania wcześniej innnych badań.

OPIS BADANIA

Patrz: opis pobierania krwi żylnej w „Badanie krwi” w rozdziale „Badania laboratoryjne”.

INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ WYKONUJĄCEMU BADANIE

Przed badaniem

  • Aktualnie przyjmowane leki.
  • Skłonność do krwawień (skaza krwotoczna).

JAK NALEŻY ZACHOWYWAĆ SIĘ PO BADANIU?

Nie ma specjalnych zaleceń.

MOŻLIWE POWIKŁANIA PO BADANIU

Niewielkie krwawienie lub krwiak w miejscu wkłucia igły.

Opracowano na podstawie:
dr n. med. Roman Sopel
dr n. med. Grzegorz Mincewicz
Badania serologiczne w alergologii
„Encyklopedia Badań Medycznych”
Wydawnictwo Medyczne MAKmed, Gdańsk 1996

Top