Jesteś tutaj
Strona główna > Badania > Elektrokardiografia (EKG) spoczynkowa

Elektrokardiografia (EKG) spoczynkowa

Badanie nazywane jest również: EKG

TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA

Elektrokardiogram jest zapisem zmian napięć elektrycznych powstających w mięśniu sercowym. źródłem tej energii elektrycznej jest każda żyjąca komórka mięśnia sercowego. Napięcie elektryczne w pojedynczej komórce mięśnia sercowego związane jest ze zmianami szybkości przenikania przez jej błonę jonów sodu, potasu i wapnia. Te „mikroprądy” powstające w mięśniu sercowym są przewodzone przez tkanki na powierzchnię skóry, gdzie przy pomocy elektrod można je zarejestrować w postaci elektrokardiogramu.

CZEMU SŁUŻY BADANIE?

Badanie to umożliwia w sposób nieinwazyjny rejestrację czynności elektrycznej serca. Umożliwia rejestrację rytmu i przewodnictwa, ocenę pracy rozrusznika serca oraz nieprawidłowości w ukrwieniu mięśnia sercowego. Jest również pomocne w ocenie zmian w sercu towarzyszących innym chorobom niż choroby serca.

WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA

  • Ocena zaburzeń czynności elektrycznej serca w różnych chorobach.
  • Ocena niedokrwienia mięśnia sercowego.
  • Ocena zaburzeń przewodnictwa elektrycznego w sercu.
  • Ocena zaburzeń rytmu.
  • Ocena skuteczności pracy rozrusznika serca.

Badanie jest wykonywane na zlecenie lekarza

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA

Nie ma specjalnych zaleceń. Nie ma bezwzględnej konieczności wykonywania wcześniej innych badań.

OPIS BADANIA

Badany układa się rozebrany do połowy (górna połowa ciała) w pozycji na wznak na kozetce (Ryc.1-7). Na jego kończynach górnych i dolnych oraz klatce piersiowej umieszczane są elektrody. Elektrody smarowane są zwykle specjalnym żelem zmniejszającym opór elektryczny skóry. Elektrody umocowane są do ciała za pomocą gumowych pasków, klamer lub specjalnych przyssawek, a następnie łączone z elektrokardiografem za pomocą odpowiednio oznakowanych kabli. Podczas wykonywania zapisu EKG badany powinien leżeć nieruchomo, nie napinając mięśni.

Badanie elektrokardiograficzne (EKG)
Ryc.1-7 Badanie elektrokardiograficzne (EKG)

Wynik badania przekazywany jest w formie opisu z dołączonymi wykresami (zapisem czynności elektrycznej serca).
Badanie trwa zwykle kilka minut

INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ WYKONUJĄCEMU BADANIE

Przed badaniem

  • Aktualnie przyjmowane leki.
Czytaj również:  Biopsja trofoblastu

W czasie badania

  • Wszelkie nagłe dolegliwości (np. ból w klatce piersiowej, duszność).

JAK NALEŻY ZACHOWYWAĆ SIĘ PO BADANIU?

Nie ma specjalnych zaleceń.

MOŻLIWE POWIKŁANIA PO BADANIU

Brak powikłań. Badanie może być powtarzane wielokrotnie. Wykonywane jest u pacjentów w każdym wieku, a także u kobiet ciężarnych.

Opracowano na podstawie:
dr n. med. Dariusz Ciećwierz
Elektrokardiografia spoczynkowa
„Encyklopedia Badań Medycznych”
Wydawnictwo Medyczne MAKmed, Gdańsk 1996

Top