Jesteś tutaj
Strona główna > Badania (Strona 2)

Ultrasonografia układu nerwowego

Badanie nazywane jest również: DOPPLER NACZYŃ MÓZGU, USG UKŁADU NERWOWEGO CZEMU SŁUŻY BADANIE? Duża grupa chorób ośrodkowego układu nerwowego związana jest z zaburzeniami ukrwienia mózgu. Dzięki dopplerowskiej metodzie ultrasonografii możliwa jest ocena stanu ukrwienia mózgu. Badając na szyi główne pnie naczyniowe mózgu - tętnice szyjne wewnętrzne oraz tętnice

Ultrasonografia układu moczowego

Badanie nazywane jest również: USG UKŁADU MOCZOWEGONazwa zwyczajowa: USG nerek CZEMU SŁUŻY BADANIE? Za pomocą tego badania można określić dokładnie wielkość, kształt i położenie nerek i ocenić prawidłowość układu kielichowo-miedniczkowego. Badanie jest pomocne w ustaleniu istnienia kamienia lub kamieni w układzie kielichowo-miedniczkowym bądź w drogach wyprowadzających mocz.

Ultrasonografia układu trawienia

Badanie nazywane jest również: USG JAMY BRZUSZNEJNazwa zwyczajowa: USG brzucha CZEMU SŁUŻY BADANIE? Wśród nowoczesnych metod diagnostyki chorób układu trawienia badanie ultrasonograficzne nie jest stosowane w codziennej praktyce, natomiast w czasie obserwacji innych narządów jamy brzusznej tą metodą udaje się w niektórych przypadkach dostrzec w obrębie

Ultrasonografia dopplerowska

Badanie nazywane jest również: BADANIE DOPPLEROWSKIENazwa zwyczajowa: Doppler TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Metoda ta jest odmianą badania ultrasonograficznego opartą o tzw. zjawisko Dopplera. Zjawisko to polega na zmianie częstotliwości odbitej fali akustycznej od ruchomej przeszkody. Zbliżanie się przeszkody do źródła fali powoduje wzrost częstotliwości, a oddalanie

Ultrasonografia stawów biodrowych

Nazwa zwyczajowa: USG BIODEREK, USG BIODER TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Teoretyczne i techniczne podstawy badania zostały szczegółowo opisane w rozdziale: "Badania obrazowe wielonarządowe". CZEMU SŁUŻY BADANIE? Celem badania ultrasonograficznego jest wczesne rozpoznanie (w pierwszych tygodniach po narodzeniu) wrodzonej dysplazji stawów biodrowych u dziecka. Badanie pozwala określić ewentualny stopień

Ultrasonografia (USG)

Badanie nazywane jest również: USG TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Ultrasonografia jest jedną z medycznych metod obrazowania narządów i tkanek ustroju ludzkiego przy pomocy fali ultradźwiękowej. Najczęściej stosuje się ultradźwięki w zakresie od 1 do 10 MHz. Fala ta rozchodząc się w akustycznie elastycznym ośrodku, jakim jest ciało

Tympanometria

TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Tympanometria jest obiektywną metodą określającą impedancję akustyczną ucha, lub inaczej - sztywność błony bębenkowej. Rejestrowane są wychylenia błony bębenkowej przy zmieniającym się ciśnieniu statycznym w przewodzie słuchowym, przy czym informacje uzyskuje się wykorzystując odbitą falę dźwiękową. CZEMU SŁUŻY BADANIE? Badanie to umożliwia ocenę

Tomografia komputerowa układu trawienia

Badanie nazywane jest również: TK UKŁADU TRAWIENIA CZEMU SŁUŻY BADANIE? Tomografia komputerowa jest metodą oceny narządów jamy brzusznej m.in. takich jak: wątroba, trzustka, śledziona, żołądek, jelita, drogi żółciowe i pęcherzyk żółciowy. We wszystkich wątpliwych przypadkach, kiedy inne badania nie potrafią wyjaśnić dolegliwości pacjenta lub gdy istnieje konieczność

Tomografia komputerowa układu oddechowego

Badanie nazywane jest również: TK UKŁADU ODDECHOWEGO CZEMU SŁUŻY BADANIE? Tomografia komputerowa jest metodą oceny płuc i śródpiersia, pozwalającą dokładnie ocenić anatomię klatki piersiowej i ewentualną patologię. Obecnie badanie to wykonywane jest wtedy, kiedy na rentgenowskich zdjęciach przeglądowych klatki piersiowej zostanie wykryta podejrzana lub niejasna zmiana

Tomografia komputerowa układu nerwowego

Badanie nazywane jest również: TK UKŁADU NERWOWEGO CZEMU SŁUŻY BADANIE? W diagnostyce neurologicznej i neurochirurgicznej tomografia komputerowa jest wykonywana często dla ustalenia przyczyny zaburzeń neurologicznych w sytuacji zagrożenia życia chorego. Jest traktowana jako badanie pilne (wykonywane natychmiast) w przypadkach podejrzenia krwawienia doczaszkowego, podejrzenia ropnia mózgu oraz w

Top