Jesteś tutaj
Strona główna > Badania > Punkcja zagłębienia maciczno-odbytniczego

Punkcja zagłębienia maciczno-odbytniczego

Badanie nazywane jest również: PUNKCJA ZATOKI DOUGLASA, PUNKCJA JAMY DOUGLASA
Nazwa zwyczajowa: Punkcja Douglasa

TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA

Badanie polega na nakłuciu tylnego sklepienia pochwy i zaaspirowaniu treści z zagłębienia odbytniczo-macicznego (zatoki Douglasa). Zagłębienie odbytniczo-maciczne jest najniżej położoną częścią jamy otrzewnej. Dlatego płyny gromadzące się w jamie otrzewnej w wyniku procesu chorobowego (np. krew, ropa, wysięk), o ile nie ma przeszkód mechanicznych spowodowanych zrostami otrzewnej, spływają do zagłębienia odbytniczo-macicznego.

CZEMU SŁUŻY BADANIE?

Badanie służy wyjaśnieniu, jakie procesy patologiczne toczą się w jamie brzusznej. W zależności od uzyskanej treści można wysnuć wnioski kliniczne dotyczące schorzeń ginekologicznych, np. ropa świadczy o procesie zapalnym przydatków, skrzepy krwi o ciąży ektopowej (pozamacicznej).

WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA

  • Podejrzenie ciąży ektopowej (poza jamą macicy).
  • Podejrzenie krwawienia do jamy brzusznej.
  • Ropień zagłębienia odbytniczo-macicznego.
  • Podejrzenie guzów zapalnych.

Badanie jest wykonywane na zlecenie lekarza w warunkach szpitalnych

BADANIA POPRZEDZAJĄCE

Badanie ginekologiczne ewentualnie inne badania w zależności od wskazań do punkcji. Patrz dodatkowo „Badania poprzedzające znieczulenie” w „Metody anestezjologiczne w badaniach diagnostycznych” w rozdziale „Metody znieczulania”.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA

Patrz „Sposób przygotowania do znieczulenia” w „Metody anestezjologiczne w badaniach diagnostycznych” w rozdziale „Metody znieczulania”.

Badanie wykonuje się w znieczuleniu miejscowym lub znieczuleniu ogólnym

OPIS BADANIA

Pacjentka kładzie się na fotelu ginekologicznym (ma zgięte we wszystkich stawach kończyny dolne), jest rozebrana i przykryta prześcieradłem chirurgicznym. Badanie wykonywane jest w znieczuleniu ogólnym. Do badania wykorzystuje się sterylne narzędzia. Po założeniu wzierników do pochwy i uchwyceniu odpowiednim narzędziem części pochwowej szyjki macicy badający odkaża jodyną tylne sklepienie pochwy. Następnie nakłuwa sklepienie pochwy igłą nasadzoną na strzykawkę i aspiruje (pociągając tłok strzykawki) treść zagłębienia odbytniczo-macicznego (ryc. 4-11). Badający ocenia wygląd uzyskanej treści i ewentualnie poddaje ją dalszym badaniom bakteriologicznym w pracowni mikrobiologicznej. W przypadku nieuzyskania treści (aspiratu) badający wykonuje łyżeczkowanie jamy macicy. Patrz dodatkowo „Opis metod znieczulenia” w „Metody anestezjologiczne w badaniach diagnostycznych” w rozdziale „Metody znieczulania”.

Wynik badania przekazywany jest w formie opisu.

CZAS

Badanie trwa zwykle kilkanaście minut

INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ WYKONUJĄCEMU BADANIE

Przed badaniem

  • Skłonność do krwawień (skaza krwotoczna).
  • Wszelkie informacje wynikające ze specyfiki wywiadu ginekologicznego.

JAK NALEŻY ZACHOWYWAĆ SIĘ PO BADANIU?

Pacjentka powinna pozostać pod obserwacją lekarską do wyjaśnienia istoty procesu chorobowego. Lekarz może zlecić przyjmowanie przez kilka dni antybiotyku celem zapobiegania wystąpieniu infekcji.
Patrz dodatkowo „Jak należy zachowywać się po znieczuleniu?” w „Metody anestezjologiczne w badaniach diagnostycznych” w rozdziale „Metody znieczulania”.

MOŻLIWE POWIKŁANIA PO BADANIU

Bardzo rzadko zdarza się krwawienie do jamy brzusznej lub nakłucie bańki odbytnicy. Patrz dodatkowo „Możliwe powikłania po znieczuleniu” w „Metody anestezjologiczne w badaniach diagnostycznych” w rozdziale „Metody znieczulania”.
Jeśli jest taka potrzeba, badanie może być powtarzane. Wykonywane jest u pacjentek w każdym wieku, a także u kobiet ciężarnych.

Opracowano na podstawie:
dr n. med. Wiesław Tyliński
Punkcja zagłębienia maciczno-odbytniczego
„Encyklopedia Badań Medycznych”
Wydawnictwo Medyczne MAKmed, Gdańsk 1996

Top