Jesteś tutaj
Strona główna > Badania > Test ciążowy

Test ciążowy

Badanie nazywane jest również: PRÓBA CIĄŻOWA

TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA

Badanie polega na wykryciu w moczu hormonu – gonadotropiny kosmówkowej, określanej w skrócie HCG (w badaniu tym wykrywa się tzw. podjednostkę beta tego hormonu).
Obecność HCG w surowicy krwi i w moczu jest swoistym wskaźnikiem potwierdzającym lub wykluczającym ciążę. Wynika to z faktu, że krótko po wszczepieniu (implantacji) zapłodnionej komórki jajowej do śluzówki macicy, rozwijające się łożysko rozpoczyna wydzielanie tego specyficznego hormonu.

CZEMU SŁUŻY BADANIE?

Celem badania jest stwierdzenie, czy kobieta jest w ciąży. Wykonuje się je zarówno w sytuacji, gdy nastąpiło zatrzymanie miesiączkowania w okresie rozrodczym lub przedmenopauzalnym, jak i u kobiet, u których stwierdzono wcześniej ciążę, lecz zaistniała możliwość naturalnego poronienia. Test powinno się także wykonać u kobiet w II połowie cyklu miesiączkowego, u których zaistniała możliwość zapłodnienia – przed badaniami z zastosowaniem promieniowania jonizującego lub rozpoczęciem terapii mogącej mieć wpływ na rozwój płodu.
Należy pamiętać, że dostępne w aptekach testy ciążowe charakteryzują się bardzo wysoką czułością i specyficznością – pozwalają na wykrycie HCG w moczu jeszcze przed terminem spodziewanej miesiączki. Stwierdzono, że 50-70% wczesnych ciąż obumiera w pierwszych dniach po zapłodnieniu. Dlatego też należy przyjąć, że diagnostycznie pewne są wyniki testu ciążowego uzyskane w 5-7 dniu od pierwszej miesiączki po zapłodnieniu, gdy istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że ciąża się utrzyma.

WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA

  • Potwierdzenie lub wykluczenie ciąży.
  • Brak miesiączki z nie ustalonych przyczyn.

Badanie może być wykonane bez zlecenia lekarza

BADANIA POPRZEDZAJĄCE

Nie ma bezwzględnej konieczności wykonywania wcześniej innych badań.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA

W dniu poprzedzającym badanie nie wypijać nadmiernej ilości płynów.

OPIS BADANIA

Około 50-100 ml moczu oddać rano do czystego, dokładnie umytego bez detergentów naczynia i przekazać do laboratorium wykonującego analizę. Jeśli badanie będzie wykonywane samodzielnie przy użyciu testu zakupionego w aptece, należy postępować zgodnie z instrukcją na załączonej ulotce. Jeżeli mocz nie będzie poddany analizie natychmiast, powinien być przechowywany (możliwie jak najkrócej) w lodówce w temperaturze 2-6°C. Moczu nie wolno zamrażać.

Badanie trwa do kilku minut

INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ WYKONUJĄCEMU BADANIE

Przed badaniem

  • Choroby infekcyjne dróg moczowych.
  • Aktualnie przyjmowane leki.

JAK NALEŻY ZACHOWYWAĆ SIĘ PO BADANIU?

Jeśli test ciążowy był wykonany na zlecenie lekarza, należy skontaktować się z nim bezpośrednio po otrzymaniu wyniku lub w ustalonym terminie. Jeżeli wynik testu nie odpowiada oczekiwanemu stanowi fizjologicznemu (obecności lub braku ciąży), należy go powtórzyć.
Z lekarzem należy się również skontaktować, gdy:

  • badanie potwierdza spodziewaną ciążę – w celu ustalenia dalszego postępowania,
  • wynik badania jest dodatni, mimo że ciąża jest raczej wykluczona – gdyż może to świadczyć o istnieniu choroby,
  • wynik badania jest ujemny przy utrzymującym się braku miesiączki – celem ustalenia przyczyny tego stanu.

MOŻLIWE POWIKŁANIA PO BADANIU

Brak powikłań. Badanie może być wykonywane wielokrotnie. Należy zawsze rozważnie oceniać wynik badania – patrz: „Czemu służy badanie?”

Opracowano na podstawie:
dr n. przyr. Kazimierz Dominiak
Test ciążowy
„Encyklopedia Badań Medycznych”
Wydawnictwo Medyczne MAKmed, Gdańsk 1996

Top