Opracowanie: dr med. Sławomir Burakowski
Specjalista chorbób wewnętrznych
Akademia Medyczna w Gdańsku

Ekg spoczynkowe - bigeminia komorowa

EKG (badanie w spoczynku) - fragment zapisu.
Przykład zaburzeń rytmu pracy serca - bigeminia komorowa.>> Powrót