Jesteś tutaj
Strona główna > Medycyna > Kalendarz szczepień dzieci i młodzieży wg wieku

Kalendarz szczepień dzieci i młodzieży wg wieku

Kalendarz Szczepień określa wiek, kiedy należy podać dziecku poszczególne dawki obowiązkowych szczepionek, które są bezpłatnie dostępne dla każdego dziecka w Polsce, gdyż refundowane przez Ministerstwo Zdrowia. Poniżej sprawdzisz, jakie szczepienia musisz wykonać w danym wieku dziecka. Zaprezentowane dane są orientacyjne i mogą pełnić funkcję pomocniczą.

Wiek Szczepienie przeciw Uwagi
1 rok
życia
w ciągu 24 godzin po urodzeniu WZW typu B – domięśniowo

GRUŹLICY – śródskórnie szczepionką BCG
Szczepienie noworodków przeciw gruźlicy powinno być wykonane jednocześnie lub nie później niż w 24 godziny od szczenienia przeciw WZW typu B.

Szczepienie BCG wykonuje się raz, w pierwszej dobie od narodzin dziecka. Jest ono wpisywane w kalendarz szczepień obowiązkowych. Dwie kolejne dawki szczepienia pierwotnego przeciw WZW typu B podawane są w odstępach sześciotygodniowych, trzecia dawka uzupełniająca szczepienie podstawowe po 6 miesiącach od pierwszej dawki (cykl 0; 1; 6). Rana po zastrzyku zabliźni się w ciągu kilku tygodni.
Dawkę drugą szczepionki WZW typu B należy podać jednocześnie z pierwszą dawką szczepionki DTP, a dawkę trzecią – jednocześnie z trzecią dawką POLIO.

Jako pierwszą dawkę szczepienia przeciw POLIOMYELITIS stosuje się szczepionkę zabitą IPV. Podaje się ją na przełomie 3 i 4 miesiąca życia jednocześnie z drugą dawką szczepionki DTP. Pozostałe dawki szczepienia POLIO prowadzi się szczepionką żywą.
Dzieciom z przeciwwskazaniami do szczepienia żywą szczepionką przeciw poliomyelitis (OPV) należy wykonać również pozostałe dawki podskórnie szczepionką inaktywowaną (IPV) w cyklu jak szczepionką żywą.


Trzy kolejne dawki szczepienia podstawowego DTP podawane są w odstępach sześciotygodniowych.

U dzieci z przeciwwskazaniami do szczepienia przeciw krztuścowi można:
  1. zastosować szczepionkę DT – według zaleceń producenta. Wówczas w 2 miesiącu życia trzeba podać domięśniowo szczepionkę przeciw WZW typu B, a po 6 tygodniach jednocześnie zaszczepić pierwszą dawką DT (podskórnie) i pierwszą dawką szczepionki POLIO (IPV – podskórnie). Po następnych 6 tygodniach podać: drugą dawkę szczepionki DT (podskórnie) i jednocześnie – drugą dawkę szczepionki POLIO (OPV – doustnie);
  2. rozważyć zastosowanie szczepionki DTaP (z bezkomórkową komponentną krztuścową) w cyklu jak DTP.
Patrz również – „Informacje uzupełniające” – część III PSO
2 miesiąc życia
(po 6 tygodniach od szczepienia przeciw gruźlicy i WZW typu B)
WZW typu B – domięśniowo

BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI – podskórnie szczepionką DTP
przełom 3 i 4 miesiąca życia
(po 6 tygodniach od poprzedniego szczepienia)
BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI – podskórnie szczepionką DTP

POLIOMYELITIS – podskórnie lub domięśniowo szczepionką zabitą – IPV (1, 2 i 3 typ wirusa) pierwsza dawka
5 miesiąc życia
(po 6 tygodniach od poprzedniego szczepienia)
BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI – podskórnie szczepionką DTP

POLIOMYELITIS – doustnie szczepionką żywą poliwalentną OPV (1, 2 i 3 typ wirusa) druga dawka
przełom 6 i 7 miesiąca życia (po 6 tygodniach od poprzedniego szczepienia) WZW typu B – domięśniowo

POLIOMYELITIS – doustnie szczepionką żywą poliwalentną OPV (1, 2 i 3 typ wirusa) trzecia dawka
12 miesiąc życia GRUŹLICY – śródskórnie szczepionką BCG Szczepienie tylko u dzieci, które w wyniku pierwszego szczepienia BCG nie mają blizny bądź mają bliznę o średnicy mniejszej niż 3 mm. W innym wypadku szczepienie nie jest wykonywane.
U dzieci ze styczności z chorym na gruźlicę należy wykonać próbę tuberkulinową i szczepić dzieci tuberkulinoujemne w dniu odczytania próby.
2 rok
życia
13-14 miesiąc życia ODRZE – podskórnie szczepionką żywą Szczepienie podstawowe.
Podawane w wywiadzie przebycie zachorowania na odrę nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia; szczepionkę należy podać po upływie dwóch miesięcy od wyzdrowienia.
Zamiast szczepionki pojedynczej przeciw odrze można podać w 13-15 miesiącu życia szczepionkę potrójną przeciw odrze, śwince i różyczce zalecaną w części IIB PSO.
16-18 miesiąc życia BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI – podskórnie szczepionką DTP

POLIOMYELITIS – doustnie szczepionką żywą poliwalentną OPV (1, 2 i 3 typ wirusa) czwarta dawka
Czwarta dawka, uzupełniająca szczepienie podstawowe DTP i POLIO.
Dzieci, które w pierwszym roku życia otrzymały dwie dawki DT, należy zaszczepić podskórnie trzecią dawką DT.
Dzieciom z przeciwwskazaniami do szczepienia żywą szczepionką przeciw poliomyelitis (OPV) należy podać podskórnie szczepionkę inaktywowaną (IPV).
okres
przed-
szkolny
6 rok życia BŁONICY, TĘŻCOWI – podskórnie szczepionką DT

POLIOMYELITIS – doustnie szczepionką żywą poliwalentną OPV (1, 2 i 3 typ wirusa)
Pierwsza dawka przypominająca
7 rok życiapo 6 tygodniach od szczepienia przeciw ODRZE
ODRZE – podskórnie szczepionką żywą


GRUŹLICY – śródskórnie szczepionką BCG
Dawka przypominająca. Podawane w wywiadzie przebycie zachorowania na odrę nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia; szczepionkę należy podać po upływie dwóch miesięcy od wyzdrowienia. Zamiast szczepionki pojedynczej przeciw odrze można podać szczepionkę potrójną przeciw odrze, śwince i różyczce zalecaną w części IIB PSO.

Szczepienie bez próby tuberkulinowej. U dzieci ze styczności z chorym na gruźlicę należy wykonać próbę tuberkulinową i szczepić dzieci tuberkulinoujemne w dniu odczytania próby.
szkoła
podsta-
wowa
i gimna-
zjum
11 rok życia POLIOMYELITIS – doustnie szczepionką żywą poliwalentną OPV (1, 2 i 3 typ wirusa) Druga dawka przypominająca
12 rok życia GRUŹLICY – śródskórnie szczepionką BCG Tylko dzieci z ujemnym wynikiem próby tuberkulinowej Mantoux należy poddać szczepieniu.
Szczepienie należy wykonać w dniu odczytania próby.
13 rok życia RÓŻYCZCE – podskórnie Tylko dziewczęta.
14 rok życia WZW typu B – domięśniowo
3-krotnie w cyklu 0; 1; 6 miesięcy


BŁONICY, TĘŻCOWI – podskórnie szczepionką Td
Szczepienie należy podać młodzieży rozpoczynającej naukę w gimnazjum (I lub II klasa).
Nie należy szczepić osób szczepionych podstawowo w ramach szczepień zalecanych.


Druga dawka przypominająca. Szczepienie można podać jednocześnie (tzn. w tym samym dniu) ze szczepieniem przeciwko WZW typu B
szkoła
ponad-
podsta-
wowa
18 rok życia GRUŹLICY – śródskórnie szczepionką BCG Tylko osoby z ujemnym wynikiem próby tuberkulinowej Mantoux.
Szczepienie należy wykonać w dniu odczytania próby.
19 rok życia
lub ostatni rok nauki w szkole
BŁONICY, TĘŻCOWI – podskórnie szczepionką Td Trzecia dawka przypominająca; nie powinna być podana wcześniej niż po upływie 3 lat od ostatniej dawki szczepionki DT lub Td.
Czytaj również:  Szczepienia osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie

Fot. IADE-Michoko
Top