PRZYCZYNY, OBJAWY, ZAPOBIEGANIE NADCI¦NIENIU TĘTNICZEMU

Czy wiesz
co wiesz?

TEST
INTERAKTYWNY
Opracowanie informacji: Jarosław Furmański, Anna Kosmol
Katedra i Klinika Nadci¶nienia Tętniczego
Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Jakie s± przyczyny nadci¶nienia tętniczego?
   Najczęstsz± form± nadci¶nienia jest nadci¶nienie tętnicze pierwotne, zwane też samoistnym, a więc takie, którego przyczyna jak dot±d nie została dokładnie poznana. Mniej więcej 95% osób z podwyższonym ci¶nieniem krwi ma nadci¶nienie tętnicze pierwotne. Występuje ono szczególnie często przy towarzysz±cej nadwadze i gdy inni członkowie rodziny cierpi± na to schorzenie. Nadużywanie soli kuchennej w codziennej diecie, regularne spożywanie alkoholu i przyjmowanie niektórych leków, np. "pigułek" antykoncepcyjnych lub preparatów zawieraj±cych sterydy, może wpłyn±ć na wyst±pienie nadci¶nienia.
   Tylko u 5% pacjentów z nadci¶nieniem tętniczym jest ono spowodowane schorzeniem organicznym. Niektóre choroby nerek i nadnerczy mog± doprowadzić do nadci¶nienia. Wówczas mówimy o nadci¶nieniu tętniczym wtórnym.
   Wykrycie przyczyn wywołuj±cych wtórne postacie nadci¶nienia tętniczego ma istotny wpływ na dalsze postępowanie i terapię, która ma na celu przede wszystkim usunięcie lub leczenie przyczyny nadci¶nienia tętniczego.
 • Co robić aby zapobiec wyst±pieniu nadci¶nienia?
   Metody tak zwanego niefarmakologicznego (to znaczy bezlekowego) leczenia nadci¶nienia tętniczego s± jednocze¶nie metodami jego zapobiegania. Zdrowy styl życia to najlepsza ze znanych metod zmniejszaj±cych ryzyko wyst±pienia nie tylko nadci¶nienia tętniczego ale również chorób serca, osteoporozy, nowotworów.
   Nadwaga sprzyja występowaniu nadci¶nienia. U ludzi z nadwag± nadci¶nienie tętnicze występuje dwa razy czę¶ciej niż u ludzi z normalnym ciężarem ciała. Dlatego też, przy towarzysz±cej nadci¶nieniu nadwadze jej zmniejszenie jest najskuteczniejszym ¶rodkiem leczniczym.
   Zwiększenie aktywno¶ci fizycznej poprzez spędzanie swojego wolnego czasu na aktywnym wypoczynku najlepiej na ¶wieżym powietrzu, uprawianie sportu, czy spacery w większo¶ć dni tygodnia to proste i skuteczne metody zapobiegania wyst±pieniu nadci¶nienia oraz zapewnienie sobie dłuższego życia bez leków.
 • Czy nadci¶nienie tętnicze jest dziedziczne?
   Jeżeli oboje rodzice choruj± na pierwotne nadci¶nienie tętnicze to istnieje większe prawdopodobieństwo, że ich dzieci będ± miały nadci¶nienie. Utrzymanie prawidłowej wagi ciała, uprawianie sportu, zmniejszenie ilo¶ci soli w diecie i ograniczenie picia alkoholu to proste metody zmniejszaj±ce prawdopodobieństwo rozwoju nadci¶nienia tętniczego.
   Bardzo często za tzw. "rodzinne" występowanie nadci¶nienia tętniczego odpowiedzialne s± nawyki żywieniowe i model spędzania wolnego czasu wyniesiony z domu rodzinnego.
 • Jakie s± objawy wysokiego ci¶nienia tętniczego?
   Nie ma żadnych specyficznych dla nadci¶nienia objawów chorobowych. Najczę¶ciej wysokie ci¶nienie tętnicze nie jest odczuwane i wiele osób czuje się, mimo podwyższonego ci¶nienia, przez długi czas dobrze. Objawy, które bywaj± wymieniane przez pacjentów z nadci¶nieniem to:
   uczucie kołatania i bóle w okolicy serca, bóle i zawroty głowy, duszno¶ć, pobudzenie lub zmęczenie i senno¶ć.
   Te objawy mog± również wyst±pić niezależnie od podwyższonego ci¶nienia tętniczego.
  >> Czynniki ryzyka, dieta i tryb życia