Parkinson
Ostatnia aktualizacja: 1 maja 2001
Choroba Parkinsona Choroba Parkinsona Życie codzienne Życie codzienne

Zdjęcie
Kim jesteśmy? Kim jesteśmy? Edukacja Edukacja
Stowarzyszenia Stowarzyszenia Karta Praw Karta Praw
Internet Internet Forum dyskusyjne Forum dyskusyjne
Nasz Magazyn Nasz Magazyn Sekcja Schorzeń Pozapiramidowych Sekcja Schorzeń Pozapiramidowych
Strona sponsorowana przez Roche Polska.  


Nota prawna:

Serwis ten ma charakter edukacyjny, nie konsultacyjny! Pomimo, że dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym serwisie, szczególnie dotyczące leków, zostały podane właściwie, ostateczne decyzje stosowania terapii spoczywają na lekarzu. Zarówno autorzy, konsultanci, jak i wydawcy serwisu nie mogą ponosić odpowiedzialności za błędy ani żadnych konsekwencji wynikających z zastosowania informacji zawartych w tym serwisie.

Wszelkie informacje zawarte na stronie można wykorzystywać do celów edukacyjnych oraz do publikacji w środkach masowego przekazu (z zaznaczeniem miejsca pochodzenia informacji).Web design by MWD