ROZMAZ MIKROBIOLOGICZNY Z POCHWY

Badanie nazywane jest również: OCENA STOPNIA CZYSTOŚCI POCHWY
Nazwa zwyczajowa: Czystość pochwy


TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA
Badanie to polega na ocenie mikroskopowej pobranej wydzieliny z pochwy i określeniu rodzaju mikroorganizmów w niej występujących. Ocena mikroskopowa odbywa się po przygotowaniu w określony sposób preparatu (rozmazu) z pobranego materiału biologicznego z pochwy. Celem ujednolicenia rozpoznań dokonywanych na podstawie obrazu widzianego w mikroskopie stosuje się odpowiednią skalę oceny flory mikrobiologicznej pochwy. W praktyce najczęściej stosuje się skalę sześciostopniową (według Jiroveca-Petera-Maleka) w postaci liczb rzymskich od I do VI, które oznaczają:
 • Io i IIo - stan prawidłowy,
 • IIIo - zapalenie bakteryjne pochwy,
 • IVo - zapalenie rzeżączkowe,
 • VIo - zapalenie grzybicze.
  Badanie może być również połączone z wykonaniem badania cytologicznego materiału pobranego z pochwy (patrz "Badanie cytologiczne w ginekologii").

 • CZEMU SŁUŻY BADANIE?
  Badanie mikroskopowe wydzieliny z pochwy pozwala ocenić rodzaj flory mikrobiologicznej bytującej w pochwie, a więc daje odpowiedź, czy istnieje stan zapalny pochwy oraz ustala rodzaj zapalenia (np. grzybicze, bakteryjne, rzęsistkowe itd.).

  WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA
 • Objawy toczącego się procesu zapalnego (świąd pochwy, sromu, upławy).
 • Kontrola leczenia przeciwzapalnego.
 • Objawy stanu zapalnego dróg moczowych.

  Badanie może być wykonane bez zlecenia lekarza
  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA
  Nie ma bezwzględnej konieczności wykonywania wcześniej innych badań. Kilka dni przed badaniem nie należy stosować leków miejscowych dopochwowo ani też płukania pochwy. Badania nie wykonuje się w czasie krwawienia z dróg rodnych.

  OPIS BADANIA
  Pacjentka rozbiera dolną połowę ciała i kładzie się na fotelu ginekologicznym. Badający pobiera wydzielinę z pochwy przy pomocy ezy (cienkiego drucika, którego koniec zagięty jest w kształcie małej pętli) lub wacikiem (tupferem). Niekiedy wykonujący badanie zakłada jeden z typów wzierników dopochwowych, zwykle samotrzymających się, tak aby uwidocznić szyjkę macicy.
  Wydzielinę z pochwy pobiera się w kilku miejscach: z ujście gruczołów Skenego, Bartholina, cewki moczowej, z przedsionka, ze sklepień pochwy. Pobrana wydzielina z pochwy jest następnie odpowiednio przygotowywana w pracowni mikrobiologicznej: rozprowadzana cienką warstwą na powierzchni suchego i odtłuszczonego szkiełka podstawowego (jest to tzw. rozmaz mikrobiologiczny), po czym utrwalana i wybarwiana. Uzyskany rozmaz poddawany jest ocenie mikroskopowej.
  Wynik badania przekazywany jest w formie opisu z podaniem numeru wg stosowanej skali oceny mikrobiologicznej czystości pochwy.

  CZAS
  Badanie trwa kilkanaście sekund

  INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ WYKONUJĄCEMU BADANIE
  Przed badaniem
 • Ewentualne leczenie miejscowe pochwy stosowane przed badaniem.

 • JAK NALEŻY ZACHOWYWAĆ SIĘ PO BADANIU?
  Nie ma specjalnych zaleceń.

  MOŻLIWE POWIKŁANIA PO BADANIU
  Brak powikłań. Badanie może być powtarzane wielokrotnie. Wykonywane jest u pacjentek w każdym wieku, a także u kobiet ciężarnych.

  <<< Powrót Opracowano na podstawie:
  dr n. med. Wiesław Tyliński
  Rozmaz mikrobiologiczny z pochwym
  "Encyklopedia Badań Medycznych"
  Wydawnictwo Medyczne MAKmed, Gdańsk 1996