HISTEROSKOPIA

TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA
Badanie to polega na oglądaniu wnętrza macicy w powiększeniu przy pomocy specjalnego przyrządu optycznego (wziernika) nazywanego histeroskopem, który wprowadzony jest przez pochwę do szyjki macicy, a następnie do jamy macicy.
Przy pomocy dodatkowych instrumentów wprowadzonych przez histeroskop do jamy macicy można pobierać wycinki śluzówki do badania histopatologicznego oraz wykonywać niektóre zabiegi lecznicze.

CZEMU SŁUŻY BADANIE?
Histeroskopia umożliwia ocenę zmian patologicznych endometrium i ustalenie zakresu tych zmian. Badanie można połączyć z jednoczesnym wykonaniem zabiegu terapeutycznego - np. z usunięciem zrostów wewnątrzmacicznych lub polipów.

WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA
 • Krwawienia o nieustalonej etiologii (przyczynie).
 • Ocena stanu endometrium.
 • Niemożność zajścia w ciążę lub jej donoszenia.
 • Wady macicy.
 • Podejrzenie zrostów wewnątrzmacicznych.
 • Oglądanie ścian kanału szyjki (cerwikoskopia).
 • Podejrzenie przerwania ciągłości ściany macicy.
 • Pobieranie wycinków celowanych.

  Badanie jest wykonywane na zlecenie lekarza w warunkach szpitalnych

  BADANIA POPRZEDZAJĄCE
  Badania poprzedzające są dobierane indywidualnie w zależności od wskazań do histeroskopii. Patrz dodatkowo "Badania poprzedzające znieczulenie" w "Metody anestezjologiczne w badaniach diagnostycznych" w rozdziale "Metody znieczulania".

  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA
  Patrz "Sposób przygotowania do znieczulenia" w rozdziale "Metody anestezjologiczne w badaniach diagnostycznych" w rozdziale "Metody znieczulania".

  Badanie wykonuje się w znieczuleniu ogólnym

  OPIS BADANIA
  Pacjentka kładzie się na fotelu ginekologicznym (ma zgięte we wszystkich stawach kończyny dolne), jest rozebrana i przykryta prześcieradłem chirurgicznym.
  Do badania wykorzystuje się sterylne narzędzia. Po odkażeniu pola zabiegowego badający wprowadza do kanału szyjki histeroskop, wypełnia płynem lub gazem (CO2) jamę macicy i ogląda śluzówkę. Jeśli istnieje taka potrzeba, badający przy pomocy specjalnych szczypiec wprowadzonych przez histeroskop może też pobrać wycinki śluzówki do badania histopatologicznego. Patrz dodatkowo "Opis metod znieczulenia" w "Metody anestezjologiczne w badaniach diagnostycznych" w rozdziale "Metody znieczulania".

  Wynik badania przekazywany jest w formie opisu.

  CZAS
  Badanie trwa zwykle do kilkunastu minut

  INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ WYKONUJĄCEMU BADANIE
  Przed badaniem
 • Informacje wynikają ze specyfiki wywiadu ginekologicznego.
 • Skłonność do krwawień (skaza krwotoczna).

  JAK NALEŻY ZACHOWYWAĆ SIĘ PO BADANIU?
  Pacjentka powinna pozostać pod obserwacją lekarską tak długo, jak tego wymaga zakres wykonanego badania. Lekarz może zlecić przyjmowanie przez kilka dni antybiotyku celem zapobiegania wystąpieniu infekcji. Patrz dodatkowo "Jak należy zachowywać się po znieczuleniu?" w "Metody anestezjologiczne w badaniach diagnostycznych" w rozdziale "Metody znieczulania".

  MOŻLIWE POWIKŁANIA PO BADANIU
  Patrz "Możliwe powikłania po znieczuleniu" w "Metody anestezjologiczne w badaniach diagnostycznych" w rozdziale "Metody znieczulania".

  Jeśli istnieje taka potrzeba, badanie może być powtarzane.

  <<< Powrót Opracowano na podstawie:
  dr n. med. Wiesław Tyliński
  Histeroskopia
  "Encyklopedia Badań Medycznych"
  Wydawnictwo Medyczne MAKmed, Gdańsk 1996