Opracowanie: dr med. Tomasz Smiatacz
Specjalista chorób zakaźnych
Klinika Chorób Zakaźnych AM w Gdańsku


Czy wirusowe zapalenie wątroby może mieć groźne skutki?

Tak, choć na szczęście dzieje się tak dość rzadko. Ostre WZW może mieć przebieg piorunujący, w trakcie którego w ciągu kilku dni dochodzi do masywnej martwicy komórek wątrobowych i śpiączki wątrobowej. Pomimo intensywnego leczenia (łącznie z przeszczepem wątroby) umiera do 80% chorych z tą postacią WZW. Na szczęście występuje ona stosunkowo rzadko:
  • <0,1% zakażonych wirusem A
  • <1% osób zakażonych wirusem B
  • wyjątkowo rzadko u osób zakażonych wirusem C, głównie w regionie Azji Południowo-Wschodniej
Zakażenie wirusem typu B może wywołać przewlekłe zapalenie wątroby (u około 10% dorosłych i do 90% dzieci zakażonych w pierwszym roku życia). U części z tych osób (około 35%) po 10-15 latach może dojść do rozwoju marskości wątroby (stan w którym struktura tkanek wątrobowych została przebudowana do tego stopnia, że wątroba nie może spełniać swoich fizjologicznych funkcji). Rak wątroby rozwija się u około 15% osób przewlekle zakażonych wirusem typu B (HBV).
W przypadku zakażenia wirusem C przewlekłe zapalenie wątroby rozwija się aż u 85% zakażonych. Około 20% chorych na przewlekłe zapalenie wątroby typu C rozwinie marskość wątroby - po 20-30 latach trwania zakażenia. Zakażenie wirusem C zapalenia wątroby jest również czynnikiem ryzyka rozwoj u raka wątroby.


Zobacz także:
>> Jak zmniejszyć ryzyko zachorowania na wirusowe zapalenie wątroby?